Εισαγωγή στο EV3 για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Group | Duration: More than four hours

Overview


Goals

Ο σκοπός είναι να ενθαρρύνει νέους καθηγητές ή μαθητές να χρησιμοποιούν τη ρομποτική και τον προγραμματισμό ως εργαλείο εκμάθησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί γνωρίζοντας πρώτα το λογισμικό προγραμματισμού, "Lego Mindstorms EV3" και μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ρομποτικής «EV3». Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Δημήτρης Ντούβλης

Learning Objectives

Ο κύριος σκοπός είναι να εισαγάγει φοιτητές στο νέο πεδίο της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Με το λογισμικό οι μαθητές θα μπορούν να προγραμματίζουν βασικά ρομπότ διαφόρων ειδών στη Visual Basic. Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να εκμεταλλευτούμε αυτήν τη γνώση και να την χρησιμοποιήσουμε για την εκπαίδευση μαθητών όλων των ηλικιών.

Context

Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να διδαχθεί σε ένα μάθημα με γνώμονα την τεχνολογία. Τα μαθήματα χρησιμεύουν για εξοικείωση των φοιτητών πανεπιστημίου με τις νέες τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη για να είναι η εκμάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων πιο ενδιαφέρουσα.