Χρήση cerego στην προβληματοκεντρική μάθηση

सम्बद्धता: Teacher
समाधान: समूह | अवधि: चार घण्टा भन्दा बढी

अवलोकन


गोलहरू

Η δραστηριότητα που θα αναπτύξουμε έχει ως κύριο μέλημα της, την βελτίωση επίδοσης της μνήμης των φοιτητών. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό / λογισμικό cerego το οποίο εκπαιδεύει τους μαθητές και ταυτόχρονα αξιολογεί την απόδοσή τους. Επιπρόσθετα μπορεί να παρέχει γνώσεις σε αρκετούς κλάδους όπως είναι η νευρολογία, η ιστορία, η ανατομία, τα οικονομικά κτλ.

सिक्ने उद्देश्यहरू

Μέσω της δραστηριότητας μας επιθυμούμε οι φοιτητές μέσω του cerego να αποκομίσουν πληθώρα μαθησιακών αποτελεσμάτων. Κύριος μας στόχος είναι ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία στα αποτελέσματα των εξετάσεων, η επιτυχία θα αυξηθεί αισθητά αφού πιστεύουμε ότι με την χρήση του προγράμματος αυτού θα μπορέσουν να βοηθήσουν την μνήμη τους να αυξηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Ακόμη ένας στόχος του cerego είναι η απομνημόνευση των πιο σημαντικών πληροφοριών αλλά και οι φοιτητές θα βοηθηθούν στο να απορρίπτουν τις αχρείαστες πληροφορίες οι οποίες τους στερούν και τους σπαταλούν πολύτιμο χρόνο.

प्रस्ग

Το μάθημα που θα θέλαμε οι φοιτητές να αναπτύξουν την μνήμη τους είναι η ανατομία. Μέσω αυτού του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να απομνημονεύσουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα με ένα πολύ εύκολο τρόπο, το περιεχόμενο του μαθήματος της ανατομίας. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθούν με τη μελέτη σε δομικό επίπεδο, την καταγραφή αλλά και την περιγραφή της δομής ζωντανών οργανισμών και των επιμέρους συστημάτων τους. Το μάθημα διακρίνεται σε Ανατομία Φυτών, Ανατομία Ζώων και Ανθρώπου.