Η σημασία της PBL διδασκαλίας στην Ελλάδα

ट्याग: 

Viewing 1 post (of 1 total)
  • लेखक
    पोस्टहरु
  • #34857

    Η μέθοδος PBL αποτελεί ένα σύγχρονο και αρκετά αποδοτικό τρόπο διδασκαλίας, και καλείται σταδιακά να αντικαταστήσει την υπάρχουσα δασκαλοκεντρική μέθοδο που εφαρμόζεται στις τάξεις στην Ελλάδα σήμερα. Η κεντρική ιδέα της μεθόδου PBL είναι ότι το πρόβλημα ενεργοποιεί τη διαδικασία της μάθησης επειδή ο μαθητής εισάγεται σε νέες και σημαντικές έννοιες, καθώς προσπαθεί να βρει λύσεις. Υπάρχει μία στενή σχέση μεταξύ της διαδικασίας μάθησης και της επίλυσης ενός προβλήματος. Η μέθοδος PBL χρησιμοποιείται για να προκαλέσει το ενδιαφέρον στους μαθητές, οι οποίοι επικεντρώνονται στο πρόβλημα και αναζητούν πληροφορίες με σκοπό αρχικά να το κατανοήσουν και έπειτα να το λύσουν. Εστιάζει στην ομαδική μάθηση αφού τα μέλη της ομάδας πρέπει να μοιράζονται τις γνώσεις τους καθώς και τις ευθύνες μεταξύ τους. Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες για να λύσουν πραγματικά προβλήματα. Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνίας και να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες. Χρησιμοποιείται ο διάλογος ως κύριος άξονας συγχρονισμού, αλλάζοντας την δομή των μαθημάτων και δίνοντας στον καθηγητή έναν συντονιστικό παρά διδακτικό ρόλο. Η πρωτοβουλία των μαθητών τονίζεται μέσω της PBL, αφού πρέπει να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση.

    Οπότε, ένα προβληματοκεντρικό πρόγραμμα διδασκαλίας στην Ελλάδα του σήμερα θα έχει ως αποτέλεσμα πολίτες του αύριο που θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, αφού δεν θα έχουν μάθει μόνο τις λύσεις των προβλημάτων αλλά και τον τρόπο επίλυσής τους.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • तपाइँ यो बिषयमा जवाफ दिन लग इन हुनु पर्छ।