Προστασία από κακόβουλο λογισμικό

Gabungan: University of Thessaly (UTH)
Resolusi: Individu, Kumpulan
Tempoh: Lebih dari empat jam

Gambaran keseluruhan


Matlamat

Συντάκτης προβλήματος: Nikos Ο σκοπός αυτού του προβλήματος είναι οι φοιτητές να μάθουν και να κατανοήσουν πώς λειτουργεί το λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ενός. Ο στόχος είναι να υπερασπιστούν το σύστημά τους από μια επίθεση από έναν ιό που δημιούργησε ο καθηγητής τους, ειδικά σχεδιασμένος για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να μην βλάψει τους υπολογιστές του μαθητή.

Objektif Pembelajaran

Μέσα από τη διαδικασία της μελέτης πώς λειτουργεί ο ιός και το λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, οι μαθητές αποκτούν περαιτέρω γνώσεις και εμπειρία σχετικά με: - Τον εντοπισμό βασικών αδυναμιών ασφαλείας σε κάθε επίπεδο συστήματος (λογισμικό, υλικό, δίκτυο). - Τους διάφορους τρόπους επίθεσης των ιών στα συστήματα και μαθαίνοντας πώς να προστατεύουμε από κάθε ένα από αυτά. - Το πώς λειτουργεί το λογισμικό για την προστασία ενός συστήματος με διάφορους τρόπους. (Πρόληψη μολύνσεων, μολυσμένα αρχεία)

Konteks

Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές πανεπιστημίου, ειδικά σε εκείνους που σπουδάζουν Ανάπτυξη Λογισμικού, είτε για να μάθουν από το μηδέν είτε για να βελτιώσουν περαιτέρω τις γνώσεις τους σχετικά με το πώς δημιουργείται και αναπτύσσεται ένα λογισμικό προστασίας από κακόβουλο υλικό.