СТРУГАРСКИ НОЖОВЕ

សម្ព័ន្ធភាព៖ TU Gabrovo
ដំណោះស្រាយ៖ ក្រុម | រយៈពេល៖ មួយទៅពីរម៉ោង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


គោលដៅ

Целта на заданието е обучаемите да могат да направят правилен подбор на подходящ стругарски нож в зависимост от материала и обработваната повърхнина на изходната заготовка.

វត្ថុបំណងការសិក្សា

В края на занятието обучаемите ще: • знаят основните геометрични елементи на монолитните стругарските ножове и тези с твърдосплавни пластини; • различават ножовете в зависимост от обработваната повърхнина и материал на изходната заготовка; • знаят видовете твърдосплавни пластини, означението им и начина за установяване върху държачите; • знаят означението на държачите според избраната твърдосплавна пластина и обработвана повърхнина на заготовката; • могат да установят избраните от тях ножове върху ножодържачите на универсални стругови машини и такова с цифрово програмно управление (ЦПУ).

បរិបទ

Стругарските ножове са инструменти предназначени за обработване на челни, външни и вътрешни ротационни повърхнини чрез стружкоотнемане. За получаване на качествени повърхнини на детайла от съществено значение е правилният избор на инструмент. Той се осъществява с използване на стандарти и електронни каталози.