Κατανόηση Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων

សម្ព័ន្ធភាព៖ student
ដំណោះស្រាយ៖ ក្រុម | រយៈពេល៖ ពីរទៅបួនម៉ោង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


គោលដៅ

Στόχος της εργασίας είναι η ειδαγωγή του φοιτητή σε δομές δεδομένων και αλγορίθμους. Οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να μελετήσουν και να καταλάβουν πως λειτουργεί μία δομή δεδομένων η αλγορίθμου. Θα πρέπει να κατανοήσουν το πως λειτουργεί γενικά ο αλγόριθμος, αλλά και ποιο αναλυτικά ο κώδικας. Θα χρησιμοποιήσουν τον κώδικα που θα τους δοθεί σε Java αλλά και θα χρησιμοποιήοσυν οπτικά βοηθήματα όπως το site visualgo.net για να επιτύχουν τον στόχο αυτό.

វត្ថុបំណងការសិក្សា

Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: -Γνωρίζει, να αναλύει και να εφαρμόζει το πως χρησιμοποιείτε η δομή δεδομένων ή ο αλγόριθμος που του έχει ανατεθεί. -Θα έχει αποκτήσει την άνεση με την ύλη ώστε να παρουσιάσει και να εξηγήσει σε συμφοιτητές του το λειτουργία της Δομής Δεδομένων ή του αλγορίθμου. -Θα έχει καταλάβει την επίδοση που προσφέρει ο συγκεκριμένος αλγόριθμος.

បរិបទ

Το πρόβλημα αυτό είναι στα πλαίσια ενός προγράμματος Σπουδών Computer Science ή Computer Engineering, για μαθήματα Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων, αλλά και σε μαθήματα που εφαρμόζονται αυτοί οι αλγόριθμοι, π.χ. Δίκτυα, Βάσεις Δεδομένων.