Κατανόηση Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων

Kuuluvus: student
Resolutsioon: Grupp | Kestus: Kaks kuni neli tundi

Ülevaade


Eesmärgid

Στόχος της εργασίας είναι η ειδαγωγή του φοιτητή σε δομές δεδομένων και αλγορίθμους. Οι φοιτητές θα προσπαθήσουν να μελετήσουν και να καταλάβουν πως λειτουργεί μία δομή δεδομένων η αλγορίθμου. Θα πρέπει να κατανοήσουν το πως λειτουργεί γενικά ο αλγόριθμος, αλλά και ποιο αναλυτικά ο κώδικας. Θα χρησιμοποιήσουν τον κώδικα που θα τους δοθεί σε Java αλλά και θα χρησιμοποιήοσυν οπτικά βοηθήματα όπως το site visualgo.net για να επιτύχουν τον στόχο αυτό.

Õppe-eesmärgid

Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: -Γνωρίζει, να αναλύει και να εφαρμόζει το πως χρησιμοποιείτε η δομή δεδομένων ή ο αλγόριθμος που του έχει ανατεθεί. -Θα έχει αποκτήσει την άνεση με την ύλη ώστε να παρουσιάσει και να εξηγήσει σε συμφοιτητές του το λειτουργία της Δομής Δεδομένων ή του αλγορίθμου. -Θα έχει καταλάβει την επίδοση που προσφέρει ο συγκεκριμένος αλγόριθμος.

Sisu

Το πρόβλημα αυτό είναι στα πλαίσια ενός προγράμματος Σπουδών Computer Science ή Computer Engineering, για μαθήματα Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων, αλλά και σε μαθήματα που εφαρμόζονται αυτοί οι αλγόριθμοι, π.χ. Δίκτυα, Βάσεις Δεδομένων.