Cистеми за автоматично управление

Δεσμός: TU Gabrovo
Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Δύο έως τέσσερις ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

Целта на занятието да се изследват непрекъснати линейни системи за автоматично управление за устойчивост с помощта на алгебрични критерии.

Στόχοι μάθησης

В края на занятието обучаемите ще: • Могат да прилагат алгебрични критерии за устойчивост; • Могат да изследват системи за автоматично управление (САУ) за устойчивост без наличието на закъснителни звена; • Могат да правят оценка на качеството на преходните процеси в системите за автоматично управление.

Συμφραζόμενα

Системите за автоматично управление са неизменна част от съвременния живот. Те улесняват начина ни на живот и минимизират човешкия труд, като автоматизират производството на различни изделия и технологии.