Επίλυση του παζλ των 8 Βασιλισσών

Δεσμός: University of Thessaly (UTH)
Ανάλυση: Ατομο | Διάρκεια: Δύο έως τέσσερις ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

Το παζλ των 8 βασιλισσών είναι το πρόβλημα της τοποθέτησης 8 βασιλισσών σκακιού σε ένα ταμπλό 8x8, ώστε να μην υπάρχει βασίλισσα που να απειλεί η μία την άλλη. Πρέπει να κωδικοποιήσετε στο C / C ++ για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, θα χρειαστείτε μόνο έναν επεξεργαστή να γράψετε τον κωδικό σας και έναν μεταγλωττιστή gcc. Μετά την επίλυση ενός τέτοιου προβλήματος θα εξοικειωθείτε με την αντιμετώπιση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C / C ++ και θα μάθετε μέσω της επίλυσης προβλημάτων Τέτοια προβλήματα ενθαρρύνουν να χρησιμοποιήσετε πολλούς αλγόριθμους, οπότε είναι καλή ευκαιρία για τον εγκέφαλό σας να εξασκηθεί. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Φώτης Ευστρατιάδης

Στόχοι μάθησης

Ένας από τους στόχους είναι να βελτιωθεί η χρήση του C / C ++ καθώς είναι ένα ενδιάμεσο πρόβλημα για τους C / C ++ προγραμματιστές καθώς απαιτεί προηγμένες μεθόδους για την επίλυσή του. Επιπλέον, τέτοια πειράγματα εγκεφάλου είναι συναρπαστικά για να κωδικοποιήσουν και υπάρχει πιθανότητα οι επιλυτές να μπουν σε πιο διασκεδαστικά παζλ για να ακονίσουν τις δεξιότητές τους. Τέτοιοι αλγόριθμοι χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα προβλήματος για διάφορες τεχνικές προγραμματισμού προκειμένου να τις εξασκήσετε.

Συμφραζόμενα

Αυτή η δραστηριότητα απευθύνεται σε άτομα που είναι νέοι στην κωδικοποίηση και συγκεκριμένα σε νέους μηχανικούς που χρειάζεται να εξασκήσουν τις δεξιότητές τους στην κωδικοποίηση και πρέπει να έχουν καλή κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των αλγορίθμων. Επίσης η επίλυση προβλημάτων είναι μια από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να ακονίσει έναν μηχανικό. Αυτό προορίζεται για προγραμματιστές και μηχανικούς που αναζητούν επιπλέον δουλειά και θα τους δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις τρέχουσες δεξιότητες τους.