Εισαγωγή στη λογική του προγραμματισμού

Δεσμός: University of Thessaly (UTH)
Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Μία έως δύο ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

Το Scratch (https://scratch.mit.edu/) βοηθά τους νέους να μάθουν να σκέφτονται δημιουργικά, μεθοδικά και να συνεργάζονται - βασικές δεξιότητες για τη ζωή στον 21ο αιώνα. Στόχος του είναι να διδάξει έννοιες προγραμματισμού σε παιδιά και ενήλικες και να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Αντώνης Τσέος

Στόχοι μάθησης

Με τη χρήση του Scratch μπορείτε να μάθετε: -Βασικές έννοιες του προγραμματισμού (κωδικοποίηση) - Αλγοριθμική λογική -Δημιουργική σκέψη -Μεθοδολογικά συμπεράσματα

Συμφραζόμενα

Το Scratch είναι ένα εύχρηστο μαθησιακό περιβάλλον προγραμματισμού για παιδιά και αρχάριους. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται είναι παιχνιδιάρικες και βοηθούν τον αρχάριο χρήστη να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού. Η πρόταση στοχεύει κυρίως στα μαθήματα Προγραμματισμού για φοιτητές τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.