Προσέγγιση των εκπαιδευτικών στην PBL

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Δημοσιεύσεις
  • #34858

    Σημαντικό είναι για να λειτουργήσει η προβληματοκεντρική μάθηση να οριστεί η προσέγγιση που θα έχουν οι εκπαιδευτικοί προς αυτήν. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει ρόλους όπως διαμεσολαβητής, οδηγός, συν-εκπαιδευόµενος, εκπαιδευτής και προπονητής. Επιπροσθέτως, οι καθηγητές συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και µε άτοµα εκτός του σχολικού περιβάλλοντος τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στην εκμάθηση των μαθητών. Ακόμη, στηρίζοντας την προβληματοκεντρική μάθηση συμβάλλουν στην αλλαγή της νοοτροπίας ως προς την εισαγωγή νέων βοηθητικών τεχνολογιών στο μαθησιακό πρόγραμμα καθώς και την αναβάθμιση της διαδικασίας της αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός διατηρώντας συνεργατική σχέση με τους μαθητές ωθεί τους μαθητές του να γίνουν υπεύθυνοι για την μάθησή τους. Επιπλέον, ρόλος του είναι να αναπτύσσει εκπαιδευτικά σενάρια ειδικά σχεδιασμένα για να ενθαρρύνουν την αναζήτηση πληροφοριών από πληθώρα διαφορετικών πηγών. Η ενθάρρυνση λήψης πρωτοβουλιών και η συνεχή καθοδήγηση προς τους μαθητές τους ενθαρρύνει να μπορέσουν να μεταδώσουν τη γνώση που λαμβάνουν. Η διδακτέα ύλη αποτελείται από περιπτωσιακά σενάρια που δημιουργούνται από τους εκπαιδευτικούς, µε σκοπό την προώθηση της ελαστικότητας στην εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να διατυπώνουν σωστές και σχετικές ερωτήσεις, να επιχειρηματολογούν στις προτάσεις τους καθώς και να εξερευνούν εναλλακτικές λύσεις. Κατά την προβληματοκεντρική μάθηση, δεν υπάρχει µία µόνο σωστή απάντηση. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως η συμβολή των εκπαιδευτικών στην καινοτόμα διαδικασία της προβληματοκεντρική μάθηση είναι καθοριστική και θα επιφέρει σημαντική αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης.

Επισκόπηση 1 δημοσιεύσεων (από 1 συνολικά)
  • Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να απαντήσετε σ' αυτό το θέμα.