Χαρακτηριστικά, Εργαλεία, Μεθοδολογίες PBL

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Автор
  Публикации
 • #34794

  Η προβληματοκεντρική μάθηση (PBL) είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία στοχεύει στο να εξοπλίσει τον μαθητή με αποτελεσματικές δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων. Η μέθοδος αυτή προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Για την σωστή εφαρμογή της μεθόδου αυτής, πρέπει να γίνει χρήση συγκεκριμένων εργαλείων και μεθοδολογιών, όπως αυτές που περιγράφονται στα παρακάτω βήματα:

  • Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για αυτά που μαθαίνουν.
  • Τα προτεινόμενα προβλήματα δεν χρειάζεται να έχουν πλήρη δομή – με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η
  ελευθερία στην διαδικασία συλλογής πληροφοριών.
  • Τα προτεινόμενα προβλήματα καλό θα ήταν να είναι βασισμένα σε πραγματικές περίπλοκες καταστάσεις, με
  πολύτιμα αποτελέσματα.
  • Η διαδικασία μάθησης συνίσταται να είναι εγκάρσια, ενώνοντας διάφορους τομείς γνώσεις
  • Οι φοιτητές μπορούν να συνεργάζονται ελεύθερα.
  • Όλες οι γνώσεις και οι τεχνικές που θα αποκτηθούν από τους φοιτητές πρέπει να εφαρμοστούν για να
  λύσουν το πρόβλημα.
  • Στο τέλος της PBL δραστηριότητας μια συνάντηση ανασκόπησης συνίσταται να πραγματοποιηθεί, συνοψίζοντας
  σε ομαδική συζήτηση όλες τις πρακτικές, γνώσεις και εμπειρίες.
  • Στο τέλος της PBL δραστηριότητας μια αυτό-αξιολόγηση και/η μια αξιολόγηση από τους συμφοιτητές
  προτείνεται να διεξαχθεί.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Трябва да сте влезли, за да отговорите на тази тема.