Εργαλεία και μεθοδολογίες PBL

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Автор
    Публикации
  • #34809

    τα γνωσιακά εργαλεία, μοντέλα και περιβάλλοντα μάθησης μέσα για την επίτευξη αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν μέσα από τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων και όχι ακούγοντας ή παρακολουθώντας τον εκπαιδευτή Τα βήματα που ακολουθούνται για την επίλυση ενός προβλήματος με βάση τα εν λόγω μοντέλα, ακολουθούν τον τρόπο σκέψης των εκπαιδευομένων, ενώ οι οδηγίες που παρέχονται εξαρτώνται από το περιεχόμενο. Ο τρόπος λειτουργίας των γνωσιακών μοντέλων ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις αρχές της Θεωρίας δραστηριότητας (activity theory), γεγονός που αντανακλάται στην προσωποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση το επίπεδο και τις επιδόσεις του εκπαιδευομενου .

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Трябва да сте влезли, за да отговорите на тази тема.